Harmonogram konkursu w ramach poddziałania 8.2.1 ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

09.02.2017

Harmonogram konkursu w ramach poddziałania 8.2.1 ZIT

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o szczegółowych harmonogramie konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Poniżej publikujemy także listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach ww. konkursu. 

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube