Harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.09.02.01.IZ.01-24-059/16 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

15.07.2016

Harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.09.02.01.IZ.01-24-059/16

Poniżej publikujemy szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.09.02.01.IZ.01-24-059/16  Dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT .  

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube