Forum Inicjatyw Regionalnych - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

16.05.2016

Forum Inicjatyw Regionalnych

Fundacja AXIS — Centrum Studiów Interdyscyplinarnych we współpracy ze Związkiem Gmin Jurajskich zapraszają na konferencję pt. Forum Inicjatyw Międzyregionalnych, która odbędzie się 17 czerwca 2016 r. w Zawierciu.

 

Forum ukierunkowane jest na tematy związane z funkcjonowaniem i rozwojem małych i średnich miast oraz gmin wiejskich, które mimo Iiczebnej przewagi w strukturze administracyjnej kraju nierzadko pozostają ,,w cieniu” dużych miast i metropolii.

 

Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie interdyscyplinarnej platformy do dyskusji na temat szans i zagrożeń dla rozwoju lokalnego oraz prezentacji inicjatyw społecznych I tzw. dobrych praktyk stymulujących lokalną gospodarkę.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 czerwca 2016 r. na adres: biuro@axis.org.pl

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube