Elektromobilność w polskich miastach. Niskoemisyjne autobusy - aktualne wyzwania - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

24.10.2016

Elektromobilność w polskich miastach. Niskoemisyjne autobusy - aktualne wyzwania

26 października (środa) odbędzie się seminarium pt. „Elektromobilność w polskich miastach. Niskoemisyjne autobusy - aktualne wyzwania”, organizowane przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

 

Tych z Państwa, którzy nie mogą wziąć bezpośrednio udziału w naszym wydarzeniu, zapraszamy do udziału w transmisji online, która rozpocznie się 26.10.2016 r. o godz. 10.30  i będzie dostępna na stronie internetowej CUPT, w zakładce Aktualności.

 

Celem seminarium  jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z projektami  w tym zakresie, z uwzględnieniem aspektów technologicznych, środowiskowych i ekonomicznych. Spotkanie wpisuje się w priorytety unijnej strategii Europa 2020, a dokładniej w VI OŚ Priorytetową Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach oraz opracowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z  Ministerstwem Energii Plan Rozwoju Elektromobilności, czyli kompleksowy program wprowadzenia autobusów elektrycznych do polskich miast.

 

Do wystąpienia zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Komisji Europejskiej,  JASPERS, Politechniki Warszawskiej, Unii Międzynarodowej Transportu Publicznego. Zaproszeni goście to beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci – w tym  prezydenci miast wojewódzkich, przedstawiciele Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube