Dzień Informacyjny i Konferencja nt. Inwestycji w transporcie - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

14.11.2016

Dzień Informacyjny i Konferencja nt. Inwestycji w transporcie

22 listopada 2016 r. Komisja Europejska we współpracy z polskim Ministerstwem Rozwoju, organizuje w Warszawie Dzień Informacyjny i Konferencję nt. inwestycji w transporcie.

 

Adresatami Konferencji są publiczni i prywatni promotorzy projektów, przygotowujący i realizujący przedsięwzięcia inwestycyjne w transporcie na poziomie krajowym i lokalnym, a także polski sektor finansowy.

 

Celem Konferencji jest przedstawienie informacji na temat finansowania dostępnego w ramach trzeciego naboru projektów Connecting Europe Facility (CEF) rozpoczętego w dniu 13 października 2016 r., a także nowych możliwości łączenia dotacji UE i instrumentów finansowych dostępnych w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI). W ramach Konferencji zostaną również przedstawione najnowsze wydarzenia dotyczące europejskich ram finansowania inwestycji w transporcie. W tym kontekście zostaną zaprezentowane kwestie związane z projektami partnerstwa publiczno-prywatnego, pomocy technicznej w ramach Europejskiej Platformy Wsparcia Inwestycji (European Investment Advisory Hub, EIAH) oraz nowe programy finansowania projektów w obszarze Zielonej Żeglugi (Green Shipping).

 

W ramach wydarzenia publiczni i prywatni promotorzy projektów będą mieli możliwość przedyskutowania swoich potencjalnych inwestycji podczas dedykowanych spotkań dwustronnych z Komisją Europejską i/lub Ministerstwem oraz, w konkretnych przypadkach, z przedstawicielami Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

W czasie konferencji zostanie zapewnione symultaniczne tłumaczenie polsko-angielskie. Spotkania dwustronne odbywać się będą w języku angielskim.

 

Rejestracja na konferencję trwa do 17 listopada i odbywa się elektronicznie na adres e-mail: EFSIPoland@pl.pwc.com

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube