Duże zainteresowanie pracami nad projektem założeń ustawy o rewitalizacji - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

25.11.2014

Duże zainteresowanie pracami nad projektem założeń ustawy o rewitalizacji

 

Blisko dwieście osób reprezentujących parlament, ministerstwa, urzędy centralne, samorządy, organizacje pozarządowe i branżowe oraz inne zainteresowane środowiska  uczestniczyło w spotkaniu konsultacyjnym, podczas którego dyskutowano o projekcie założeń ustawy o rewitalizacji. Trwają konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe tego dokumentu.

 

- Ustawa ma stworzyć ramy prawne dla kompleksowej rewitalizacji w Polsce, których obecnie brakuje. Wprowadzi m.in. definicję rewitalizacji oraz ułatwienia i zachęty do prowadzenia tego procesu – powiedział otwierając spotkanie wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

 

Obecnie rewitalizacją nazywane bywają różne inwestycje, często punktowe, polegające np. na prostym remoncie miejskiego skweru czy dociepleniu budynku. Definicja ustawowa ma dokładnie określić co jest rewitalizacją i jak powinno się ją prowadzić. – Rewitalizacja to kompleksowe działania na rzecz obszarów zdegradowanych, prowadzone zawsze we współpracy  z lokalną społecznością, na podstawie programu rewitalizacji. Rozwiązania, które proponujemy mają sprawić, że będzie ona bardziej powszechna  i skuteczna – podkreślił wiceminister.

 

Wiceszef resortu infrastruktury i rozwoju zapowiedział, że większość środków dostępnych na rewitalizację w najbliższych latach będzie pochodzić z funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. – W Umowie Partnerstwa uzgodniliśmy z Komisją Europejską, że będzie to jeden z pięciu obszarów, w które szczególnie mocno zainwestujemy – poinformował.

 

Dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju ważne jest, by w dyskusji o rewitalizacji mogli wziąć udział wszyscy chętni. Frekwencja na spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 24 listopada 2014 r. w siedzibie MIiR, pokazuje, że prace nad ustawą cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Zapraszamy do analizy projektu i zgłaszania uwag do 4 grudnia br. na adres: miasta@mir.gov.pl.

 

Projekt założeń ustawy o rewitalizacji dostępny jest na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
(źródło MIR)

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube