Dokumenty na Walne Zebranie Członków Związku - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

24.03.2015

Dokumenty na Walne Zebranie Członków Związku

 

Poniżej dostępne są dokumenty na Walne Zebranie Członków Związku w dniu 31.03.2015 r. 

  1. Pismo przewodnie Pana Marcina Krupy, Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Związku.
  2. Porządek obrad.
  3. Projekt uchwały Walnego Zebrania Członków Związku ws. przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za rok 2014
  4. Projekt uchwały Walnego Zebrania Członków Związku ws. przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  5. Autopoprawka zapisów Strategii ZIT
  6. Projekt uchwały Walnego Zebrania Członków Związku ws. zmiany Statutu Związku
  7. Projekt uchwały Walnego Zebrania Członków Związku ws. powierzenia dodatkowych zadań Zarządowi Związku

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube