Dodatkowa lista wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 - ZIT Subregion Centralny - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

07.10.2016

Dodatkowa lista wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 - ZIT Subregion Centralny

W związku z wystąpieniem problemów technicznych, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje dodatkową listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 - ZIT Subregion Centralny, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT.

 

Poniżej znajdą Państwo Listę wniosków przekazanych do oceny formalnej.

 

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube