Budowa gospodarki niskoemisyjnej - debata - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

12.10.2016

Budowa gospodarki niskoemisyjnej - debata

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki zaprasza na debatę pt. Budowa gospodarki niskoemisyjnej – praktyka na poziomie lokalnym w Polsce i w Niemczech, która odbędzie się 26 października br. o godzinie 11.00 w hotelu Silvia Gold w Gliwicach, przy ulicy Studziennej 8.

 

Rozwój gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z ważnych zadań samorządów. Przyczynia się jednocześnie do skutecznej realizacji polityki klimatyczno-energetycznej na poziomie lokalnym oraz do poprawy jakości życia obywateli. Jednostki terytorialne stoją przez wyzwaniem długoterminowego planowania, łączenia działań z różnych obszarów oraz wdrażania kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań we współpracy z mieszkańcami, w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza.


Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki postanowił zorganizować debatę, która umożliwi samorządom i organizacjom pozarządowym wymianę wiedzy, doświadczeń i opinii z zakresu budowy gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.

 

Podczas wydarzenia omawiane będą m.in.:
- wyzwania związane z planowaniem i realizacją programów służących obniżaniu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń powietrza;
- budowanie współpracy między samorządami i innymi podmiotami oraz łączenie działań w różnych obszarach - transportu, energetyki, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej i zarządzania zielenią miejską;
- możliwości angażowania mieszkańców w działania samorządu w zakresie niskoemisyjnego rozwoju.


W debacie weźmie udział Tilman Christian, z Wydziału Środowiska i Zieleni, Działu Planowania Środowiskowego, z miasta Bottrop położonego w Zagłębiu Ruhry.

 

Potwierdzenie udziału w spotkaniu należy zgłosić do 18 października br. do godziny 12.00 mailowo na adres sekretariat@koalicjaklimatyczna.org lub telefonicznie +48 22 827 33 70. Liczba miejsc jest ograniczona.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube