Badania ewaluacyjne - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

07.07.2016

Badania ewaluacyjne

Podczas VI posiedzenia KM RPO WSL zaprezentowane zostały wyniki sześciu badań ewaluacyjnych przeprowadzonych na przestrzeni ostatniego roku, których rekomendacje służą usprawnianiu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

 • Wpływ realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego, z wykorzystaniem makroekonomicznego 5-sektorowego modelu HERMIN
   
 • Analiza koncepcji systemu popytowego wsparcia MSP i pracowników w województwie śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020
   
 • Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020

 

 • Analiza zapotrzebowania na „białe i zielone miejsca pracy” w województwie śląskim oraz wskazanie branż kreujących miejsca pracy w odniesieniu do wsparcia oferowanego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020
   
 • Weryfikacja i oszacowanie wartości wybranych wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
   
 • Analiza sytuacji zdrowotnej, potrzeb infrastrukturalnych w województwie śląskim oraz założeń wdrażania i wyboru projektów z obszaru zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Ze szczegółami przeprowadzonych badań można zapoznać się na www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube