Aktualizacja załącznika nr 10 - poddziałanie: 7.3.1 RPO WSL - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

25.08.2016

Aktualizacja załącznika nr 10 - poddziałanie: 7.3.1 RPO WSL

W Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI), a tym samym na stronie rpo.slaskie.pl, zamieszczono aktualizację załącznika nr 10 "Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości" do konkursu w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.3.1 (ZIT Subregionu Centralnego) RPO WSL 2014-2020.

 

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube