Aktualizacja szczegółowego harmonogramu konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

28.12.2016

Aktualizacja szczegółowego harmonogramu konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16

Informujemy o aktualizacji  szczegółowego harmonogramu konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

Powyższe spowodowane jest nałożeniem się terminów rozpoczęcia i zakończenia konkursów dla ZIT/RIT z innymi konkursami w ramach RPO WSL i procedurą odwoławczą  w ramach PO WER oraz wynikającą z tego bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie, a także procedurą podejmowania decyzji o wyborze projektów do dofinansowania, która w przypadku konkursów w ramach ZIT/RIT wymaga zatwierdzenia listy ocenionych projektów przez IP ZIT/IP RIT.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube