Aktualizacja Strategii ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

04.12.2015

Aktualizacja Strategii ZIT

30 listopada br. o godz. w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego.

Przedmiotem obrad było omówienie aktualnego stanu wdrażania instrumentu ZIT w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego w tym: realizacja zadań Związku jako Instytucji Pośredniczącej, wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, nabory wniosków o dofinansowanie projektów ZIT w 2015 i 2016 roku.

 

Podczas spotkania głosowana uchwalono także aktualizację do wersji 7.0 Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja Strategii ZIT wynika z konieczności dostosowania jej zapisów do obecnie obowiązujących dokumentów programowych jak np. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020, a także uwzględnienia kluczowych projektów infrastrukturalnych realizowanych przez Członków Związku w formule konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – tłumaczy Mariusz Śpiewok, Dyrektor Biura Związku.

 

Strategia ZIT jest dokumentem odpowiadającym na wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi ze wzrostu znaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce krajowej i Unii Europejskiej. Jest ona opracowywana i uchwalana przez sformalizowane partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi ona podstawę do uczestniczenia Związku ZIT w systemie wdrażania danego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 
 
 
Fot. Biuro Związku Subregionu Centralnego

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube