Aktualizacja regulaminu konkursu poddziałania 5.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

01.08.2016

Aktualizacja regulaminu konkursu poddziałania 5.1.1

Informujemy, że dla naboru RPSL.05.01.01-IZ.01-24-069/16 (ZIT Subregionu Centralnego) nastąpiła aktualizacja regulaminu konkursu polegająca na dookreśleniu opisu grupy projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie oraz doprecyzowaniu warunków umożliwiających podpisanie umów o dofinansowanie.

Wprowadzone zmiany związane są ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju dotyczącym braku możliwości dofinansowania aglomeracji ujętych w IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (IV AKPOŚK), ale zmienionych po 28 lutego 2015 r. kolejną uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie wyznaczania lub zmiany granic aglomeracji. Zmiany mają na celu umożliwienie podpisywania umów o dofinansowanie na podstawie obowiązującej IV AKPOŚK lub też na podstawie V AKPOŚK, która jest w trakcie procedowania i tym samym umożliwienie jak najszerszej grupie Wnioskodawców ubiegania się o środki unijne.

Aktualizacja objęła także regulaminy konkursów:

  • RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16 (RIT Subregionu Południowego)
  • RPSL.05.01.02-IZ.01-24-071/16 (RIT Subregionu Północnego)
  • RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 (RIT Subregionu Zachodniego)Wykaz zmian w wymienionych wyżej regulaminach konkursów został przedstawiony tutaj.


Źródło: www.rpo.slaskie.pl 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube