Aktualizacja lisy wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach poddziałania 7.3.1 ZIT RPO WSL - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

16.02.2017

Aktualizacja lisy wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach poddziałania 7.3.1 ZIT RPO WSL

W związku ze zwrotem 1 wniosku o dofinansowanie z etapu oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaktualizował listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - ZIT Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę wniosków.  

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube