Aktualizacja listy wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w konkursie 7.1.1 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

14.10.2016

Aktualizacja listy wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w konkursie 7.1.1

Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy) zaktualizowała listę wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie:

  • RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 z Poddziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego.

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube