Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL na 2017 rok - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

07.03.2017

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL na 2017 rok

Zarząd Województwa Śląskiego 27 lutego br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Zmiany w dokumencie dotyczą:

 1. zwiększenia puli dofinansowania w naborze dla Działania 1.3. Profesjonalizacja IOB  (z ponad 39 mln zł do ponad 66 mln zł);
 2. zmniejszenia puli dofinansowania w naborach dla Poddziałań:
  • 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs (z ponad 82 mln zł na ponad 71 mln zł);
  • 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs (z ponad 84 mln zł na ponad 75 mln zł);
  • 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs (z ponad 17 mln zł na ponad 10 mln zł);
  • 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs (z ponad 17 mln zł na ponad 6 mln zł);
  • 7.4.2. Outplacement – konkurs (z ponad 16 mln zł na ponad 15 mln zł);
  • 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs (z ponad 24 mln zł na ponad 13 mln zł);
 3. dodania nowych naborów dla Poddziałań:
  • 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni;
  • 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs;
 4. zmiany terminów naborów dla Poddziałań:
  • 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Południowy (z września/października na październik/listopad);
  • 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Południowy (z czerwca/lipca na październik/listopad);
 5. odwołania naboru dla Działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Poniżej dostępny jest aktualny harmonogram naboru wniosków na 2017 rok.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube