Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2016 w ramach RPO WSL - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

28.07.2016

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2016 w ramach RPO WSL

Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów na 2016 rok w ramach RPO WSL.

Aktualizacja dokumentu polega m.in. na:

  • dostosowaniu zapisów do aktualnej sytuacji prawnej oraz procesu przyjmowania dokumentów programowych,
  • zwiększeniu alokacji na konkursy w ramach poddziałań: 4.3.2, 8.3.1 oraz 12.1.1,
  • ogłoszeniu dodatkowych konkursów w ramach poddziałań: 11.1.2, 11.1.3,
  • odwołanie terminów konkursów z przyczyn obiektywnych (niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach poddziałania 8.2.3 i działania 6.2 oraz zaproponowanie nowych terminów.


Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube