Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na 2017 rok - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

12.04.2017

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na 2017 rok

Zarząd Województwa Śląskiego 11 kwietnia br. zaktualizował harmonogram konkursów na 2017 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Zmiany w domumencie dotyczą:

 

 1. Dodano nabory dot. OSI - w związku z zatwierdzeniem Gminnego Planu Rozwoju Bytom2020+
  • Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnie1nia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – OSI
  • Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – OSI
  • Poddziałanie 7.4.2. Outplacement – OSI
  • Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – OSI
  • Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – OSI
  • Poddziałanie 9.2.3. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – OSI
  • Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości
  • Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - OSI edukacji przedszkolnej – OSI
 2. Dodano nabór w ramach poddziałania 10.3.5. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie
 3. Usunięto nabór w ramach działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
 4. Zmieniono sposób pokazywania terminu rozpoczęcia konkursów z dwóch miesięcy na miesiąc zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube