Aktualizacja harmonogramu konkursów w ramach poddziałania 7.1.1 ZIT - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

28.02.2017

Aktualizacja harmonogramu konkursów w ramach poddziałania 7.1.1 ZIT

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaktualizował harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 - Poddziałanie: 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego.

 

Względy proceduralne niezależne od Instytucji Organizującej Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Katowicach, wymusiły zmiany w dokumencie.

 

Źródło: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube