Aktualizacja harmonogramu etapów oceny konkursu nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16 - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

17.08.2016

Aktualizacja harmonogramu etapów oceny konkursu nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16

Instytucja Organizująca Konkurs informuje o aktualizacji harmonogramu etapów oceny w ramach konkursu RPSL.08.01.01-IZ.01-24-063/16 dla Poddziałania 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - ZIT.

 

Poniżej dostępny jest szczegółowy harmonogram etapów oceny projektów.

 

 

Źródło: www.rpo.slaskie.pl

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube