821 mln dla Subregionu Centralnego - Aktualności - Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Aktualności

23.02.2015

821 mln dla Subregionu Centralnego

 

Zarząd Związku Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów transportowych, komplementarnych do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), które zostaną zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Jednym z 13 miast wojewódzkich i powiązanych z nim obszarów funkcjonalnych, dla których przewidziano wsparcie z POIiŚ, jest Subregion Centralny Województwa Śląskiego. Otrzyma on ponad 821 mln zł.

 

Z puli tej zostaną zrealizowane projekty z obszaru zrównoważonej mobilności miejskiej i transportu miejskiego:

 

 1. Zintegrowany projekt modernizacji rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego (realizowany przez Tramwaje Śląskie S.A.);
 2. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych autobusów niskopodłogowych (realizowany przez Miasto Katowice);
 3. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” (realizowany przez Miasto Katowice);
 4. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II (realizowany przez KZK GOP);
 5. Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą (Miasto Jaworzno);
 6. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego (realizowany przez Miasto Gliwice);
 7. Rozbudowa systemu detekcji na terenie Miasta Gliwie II etap (realizowany przez Miasto Gliwice);
 8. Zakup nowoczesnego taboru autobusowego i trolejbusowego z przebudową zaplecza technicznego i wyposażeniem dróg w Tychach na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Aglomeracji Górnośląskiej (realizowany przez Miasto Tychy).

Realizacja projektów możliwa będzie w miarę opracowywanej dokumentacji i gotowości do realizacji.

 

Poza alokacją 821 mln zł, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju planuje przekazać po 2016 r., po przeglądzie poziomu realizacji projektów z puli podstawowej, kolejną pulę środków (obecnie w puli rezerwowej) na projekty transportowe. Stąd Zarząd Związku zaplanował już kolejne inwestycje:

 1. Szybki tramwaj miejski (realizowany przez Miasto Gliwice).
 2. Jaworznicki Tramwaj. Integracja zero-emisyjnej komunikacji publicznej (realizowany przez Miasto Jaworzno).
 3. Inteligentny system zarządzania ruchem na obszarze KZK GOP (realizowany przez KZK GOP).

Ponadto na realizację projektów z listy rezerwowej przeznaczone zostaną oszczędności wygospodarowane w trakcie realizacji projektów z listy podstawowej (w tym przede wszystkim oszczędności poprzetargowe).

 

Dodatkowo Zarząd Związku będzie wnioskował o możliwość rozszerzenia listy rezerwowej o projekt pt. „Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez zakup autobusów z alternatywnymi źródłami napędu dla PKM Świerklaniec”.

 

Powrót do listy aktualności

Panel boczny

Związek Subregionu Centralnego na YouTube